Jernkontorets Julporträtt: 16 december

Julius Ramsay reste till Tyskland och Frankrike som Jernkontorets stipendiat sommaren 1859. Vad han då inte visste var att han året efter skulle komma att resa till ett land som var mycket mer annorlunda …

Julkalender 16-12

Jernkontorets julporträtt 16 december

Varje dag fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 historiska personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

YA