Jernkontorets Julporträtt: 16 december

Julius Ramsay reste till Tyskland och Frankrike som Jernkontorets stipendiat sommaren 1859. Vad han då inte visste var att han året efter skulle komma att resa till ett land som var mycket mer annorlunda …

Julkalender 16-12

Jernkontorets julporträtt 16 december

Varje dag fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 historiska personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

YA

Jernkontorets Julporträtt: 15 december

August Nilson utvandrade till USA år 1880. Där lyckades han undkomma den värsta katastrofen som någonsin hänt i delstaten Pennsylvania. Men det fanns fler olyckor att vänta för honom …

Julkalender 15-12

Jernkontorets julporträtt 15 december

Varje dag fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 historiska personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

YA

Jernkontorets Julporträtt: 13 december

Fanny Röhl var dotter till brukspatronen J. E. Lundgren, som ägde Åmmebergs zinkverk och gruvor. Denne sålde gruvorna 1857 för den stora summan två och en halv miljoner franc. Frågan är om hans dotter hade någon del i detta …

Julkalender 13-12

Jernkontorets julporträtt 13 december

Varje dag fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 historiska personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

YA

Jernkontorets Julporträtt: 12 december

Sjunne Amilon var anställd på olika platser i Sverige och Tyskland som ingenjör. Han trodde starkt på teknisk och ekonomisk utveckling, vilket visade sig tydligt när han lät importera en för samtiden märklig tingest …

Julkalender 12-12

Jernkontorets julporträtt 12 december

Varje dag fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 historiska personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

YA