Jernkontorets Julporträtt: 7 december

Patrik Friberg var förvaltare vid Gustafsfors bruk i Värmland. Bruket lydde under Uddeholms bolag och hade just fått Uddeholmsbolagets första bessemerverk, när det skedde något som absolut inte fick hända …

Julkalender 7-12

Jernkontorets julporträtt 7 december

Varje dag fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 historiska personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

YA

Jernkontorets Julporträtt: 6 december

Laura Fitinghoff var gift med den rike brukspatronen och affärsmannen Conrad Fitinghoff. När affärerna började gå dåligt för honom, skapade Laura något som skulle komma att bli känt för generationer framöver och som än idag är bekant för många …

Julkalender 6-12

Jernkontorets julporträtt 6 december

Varje dag fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 historiska personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

YA

Jernkontorets Julporträtt: 5 december

Johan August Wijkander var disponent för Ölsboda bolag som ägde Degerfors bruk. Länge gick det väldigt bra för hans affärer, men när det till sist började gå utför gjorde han något som han inte borde ha gjort …

Julkalender 5-12

Jernkontorets julporträtt 5 december

Varje dag fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 historiska personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

YA