Om Jernbloggen

Vi som bloggar är:

Yngve-skissYngve Axelsson är sedan åtskilliga år bibliotekarie på Jernkontoret. Han bloggar om sina bokfynd, arkivfynd och annat smått och gott rörande bruks- och gruvhistoria i medier och andra nätverk.

 

CatarinaCatarina Karlsson är sekreterare i Jernkontorets Bergshistoriska utskott. Hon är arkeolog och har doktorerat på järnets och stålets användning i det medeltida jordbruket.

 

Jernkontoret är branschorganisation för svensk stålindustri. På Jernkontorets webbplats kan du beställa (och i vissa fall även ladda hem) böcker och rapporter rörande bergshanteringens historia och angränsande ämnen. Dessa utges av Jernkontorets bergshistoriska utskott.

lacksigill
Jernkontorets sigill sedan grundandet på 1740-talet: De två ymnighetshornen fyllda med frukter och blommor symboliserar rikedom och överflöd. Järnsymbolen visar att detta välstånd bygger på järnets grund. Skrinet nedanför med sin långa kedja är en sinnebild för Jernkontorets bankverksamhet.