Historiska personporträtt i Jernkontorets julkalender

Jernkontoret kommer i årets julkalender att dagligen presentera porträttfotografier hämtade ur dess digra samling med bilder av människor som på ett eller annat sätt har haft anknytning till bergshanteringen. Följ julkalendern på Jernkontorets webb eller i Facebook.

Julkalender
Idag, den första december, kan man bekanta sig med en bergskemist.

Idag, den 1 december, startar Jernkontorets julkalender. Varje dag fram till jul kommer 24 av de cirka 7 000 historiska personer som ingår i Jernkontorets porträttarkiv att presenteras, se www.jernkontoret.se/julkalender.

Läs mer »